Enviament GRATUÏT a partir de 40€! | Lliuraments en 24-48h | ☎️ 621 24 08 05

Aquest document (conjuntament amb tots els documents esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web ( www.kun-kay.com ) i la compra de productes a la mateixa (d'ara endavant, les “ Condicions”), sigui quin sigui l'aplicatiu, el mitjà digital, el suport o el dispositiu a través del qual es pugui accedir. Us preguem que llegiu atentament les presents Condicions i la nostra Política de Privadesa i Cookies, per la qual cosa si no esteu d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privadesa i Cookies, no heu d'usar aquesta pàgina web.

Si teniu alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Privadesa i Cookies, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte (al telèfon 621240805 o mitjançant correu electrònic a hello@kun-kay.com).

 

1. Informació prèvia del procés contractual

Aquesta pàgina web www.kun-kay.com és propietat de KAYKUN CARE, SL amb CIF B-13643762, constituïda per temps indefinit en data 13 d'Abril de 2023 mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari D. Francisco Javier Pajares Sánchez, Notari de l'Ilustre Colegi de Catalunya, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona en el Tom 3372, Foli 29, Fulla T-60382.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre KAYKUN CARE, SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , la Llei 7/1996, de 15 de gener dOrdenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

KAYKUN CARE, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves pàgines, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, KAYKUN CARE, SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és publicitar, oferir i vendre tota mena de productes per a animals de companyia.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser més gran i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de KAYKUN CARE, SL i la contractació per mitjà d'aquests.

 

2. Ús del nostre lloc web

En fer ús d'aquesta pàgina web i fer comandes a través de la mateixa Ud. es compromet a:

 • Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per fer consultes o comandes legalment vàlides.
 • No realitzar cap comanda falsa o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
 • Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (vegeu la nostra Política de Privadesa).

Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través és aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

 

3. Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent, KAYKUN CARE, SL ofereix informació sobre tots els productes en venda, les característiques i els preus. Tot i això, KAYKUN CARE, SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

 

4. Característiques essencials dels productes

Prestem una gran atenció a la informació relativa a les característiques dels productes mitjançant descripcions tècniques, llistat d'ingredients, mode d'ús i fotografies que il·lustren els productes. Tot això es fa dins del límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat.

Per a qualsevol dubte i/o consulta el client es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del mail hello@kun-kay.com .

 

5. Com fer una comanda

Per realitzar una comanda, haureu de seguir el procediment de compra en línia i fer clic a “Autoritzar pagament”. Després d'això, rebreu un correu electrònic informatiu acusant rebut d'haver rebut correctament la petició de la vostra comanda (la “Recepció de Comanda”). En un correu electrònic posterior se li confirmarà la seva formalització, moment en què es procedirà al pagament (la “Confirmació de Comanda”). Així mateix, us informarem mitjançant correu electrònic que el producte està sent enviat (la “Confirmació d'Enviament”).

 

6. Mitjans tècnics per corregir errors

En cas que vostè detectés que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d'aquesta pàgina web, podrà modificar-les a l'apartat “El meu compte”.

En tot cas, podreu corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-vos al servei d'atenció al client a través del telèfon 621240805 o de l'adreça de correu electrònic hello@kun-kay.com , així com exercitar el dret de rectificació contemplat a la nostra Política de Privadesa i Cookies a través del mateix correu electrònic.

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació a diversos apartats del procés de compra que no permeten continuar amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat correctament. Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de tots els articles que hagi afegit a la seva cistella durant el procés de compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda.

Si detectés un error a la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb el nostre servei d'atenció al client al telèfon oa l'adreça de correu electrònic, esmentats anteriorment, per solucionar l'error , i sempre abans que se li remeti el correu electrònic de formalització de la comanda (la “Confirmació de Comanda”). Un cop enviat el correu electrònic de formalització de la comanda no serà possible fer cap canvi.

 

7. Preus

Els productes es vendran al preu que s'indica, i és vigent el que es recull en el moment de la confirmació de la comanda per part del client. Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA), però exclouen els costos d'enviament que variaran en funció del nombre de productes comprats i la zona on sigui el lliurament. Les despeses d'enviament s'afegiran a l'import total degut a no haver superat la quantitat mínima de compra especificada a la web.

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzat al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

Ud. ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic, si bé podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, i en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (llevat del que s'ha establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les que ja els haguem enviat una Confirmació de Comanda.

 

8. Despeses d'enviament

KAYKUN CARE, SL només realitza enviaments a Espanya (excloent-hi les Illes Canàries, Ceuta i Melilla):

Zona Tarifa Temps de trànsit Enviament gratuït

 

Pet Lover

Enviament gratuït Vet
Espanya (península) 3,99 € 24/48 h >40 € >80 €
Illes Balears 8,94 € 48 h >45 € >110 €

 

Si voleu fer una comanda des d'un altre país, per descomptat, podeu fer-ho; poseu-vos en contacte amb nosaltres (al correu hello@kun-kay.com o al telèfon +34 621 24 08 05) i us informarem sobre els costos d'enviament.

 

9. Formes de pagament i execució de la comanda

Un cop hagueu seleccionat tots els articles que voleu comprar, aquests s'hauran afegit a la cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho, haureu de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se us demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda. A més, si sou un usuari registrat, disposeu d'un detall de totes les comandes realitzades a l'apartat El meu compte.

El client podrà abonar l'import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d'indicar la vostra elecció:

 • Targeta de crèdit o dèbit VISA o MASTERCARD
  • Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
  • Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit són introduïdes directament a Redsys (passarel·la de pagament) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de KAYKUN CARE, SL.
  • En pagar amb targeta VISA, VISA electró o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès o en cursiva al revers de la targeta VISA, VISA electró o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.
  • Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular pot exigir l'anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran el més aviat possible.
 • Paypal
  • Permet enviar pagaments a Internet de manera segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells a qui no satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.
  • Més informació a PayPal. http://www.paypal.com

 

En fer clic a “Autoritzar Pagament” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.

Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o manca de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

 

10. Disponibilitat dels productes

La disponibilitat dels productes oferts per KAYKUN CARE, SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que KAYKUN CARE, SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, KAYKUN CARE, SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic. El període daquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. KAYKUN CARE, SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per KAYKUN CARE, SL dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

Lliurament de la comanda

Entenem que com a client esperes rebre la teva comanda com més aviat millor, per això treballem per lliurar-te la teva comanda com més aviat millor i amb lliuraments de 24/48 h laborables a Península. Tot i així s'exclouen períodes de llançaments, promocions, campanyes o festius, en què aquests terminis no estan garantits.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d'aquesta circumstància i us donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

Per poder saber en quin moment s'expedeix la teva comanda, estigues atent a la safata d'entrada del teu correu electrònic. T´enviarem una confirmació d´enviament de la teva comanda i rebràs també un SMS de part de l´empresa logística indicant la data de lliurament estimada. Si fas la comanda en dia feiner abans de les 11 h, podries rebre'l al següent dia feiner, sinó, s'incrementa el termini un dia més. En cap de setmana o dies festius, els enviaments es gestionen al dia laborable següent.

KAYKUN CARE, SL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del Producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'Usuari siguin falses, inexactes o incomplets o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a aquest efecte, com és l'absència de l'Usuari.

A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït la “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què vostè adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

10.1 Com funciona l'enviament i què fer si em trobo absent al meu domicili el dia del lliurament?

Es farà un primer lliurament a l'adreça d'enviament indicada i si en el moment del lliurament et trobes absent la delegació que reparteix la teva zona intentarà contactar amb tu per acordar una segona entrega. Si a la segona entrega et trobessis també absent, la comanda romandrà a la delegació de la teva zona perquè puguis passar a recollir-la a l'agència. Si per algun motiu no han aconseguit contactar amb tu per acordar el lliurament, pots escriure'ns a hello@kun-kay.com perquè et puguem facilitar la informació de contacte o ajudar en allò que sigui necessari.

En cas que transcorreguts 14 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurada per causa no imputable a nosaltres, entendrem que voleu desistir del contracte i la considerarem resolta. Com a conseqüència de la resolució del contracte, us tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, excloent-ne les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el contracte. Si us plau, tingueu en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-vos els costos corresponents.

10.2 Puc recollir la meva comanda en una delegació o punt de recollida de la Kunkay Vet Network?

Així és! Podeu seleccionar aquest tipus d'enviament (“Punt de recollida”) i nosaltres ho recomanem, ja que així us estalvieu les despeses d'enviament i teniu la flexibilitat horària de recollir-lo a l'hora que més us convingui dins de la franja horària indicada de cada respectiu centre veterinari.

A aquest efecte, un cop la comanda hagi estat preparada, ens posarem en contacte amb vostè per informar-vos que està disponible per ser recollit. En cas d'haver optat per aquesta modalitat de lliurament, vostè o una altra persona podrà recollir la comanda personalment presentant el número de comanda. La recollida s'haurà de produir en un termini màxim de 7 dies. En tot cas, s'entendrà que s'ha realitzat el lliurament del producte transcorreguts els 7 dies des que el producte estigui a disposició de ser recollit al punt de recollida escollit, a tots els efectes i als efectes del còmput del pazo de l'exercici de la facultat de desistiment.

Si realitzeu una compra a través del servei d'enviament “Punt de recollida” us seran igualment d'aplicació aquestes condicions, sens perjudici de qualsevol altra normativa que pogués resultar d'aplicació.

10.3 Com puc fer el seguiment del meu enviament?

Pots fer el seguiment del teu enviament utilitzant el link que trobaràs al mail que confirma l'enviament de la teva comanda. Si ho prefereixes, pots fer-ne el seguiment mitjançant una eina que trobaràs al SMS que t'enviarà l'empresa logística.

10.4 Puc rebre la meva comanda a la franja horària de la meva elecció?

Podeu deixar les vostres preferències sobre l'horari de lliurament a la capseta de comentaris per al transportista que trobareu abans de finalitzar la vostra comanda. Tot i que ens consta que fan el possible per poder fer el lliurament dins de l'horari especificat, potser els serà difícil complir-lo depenent de la ruta del transportista. No t'impacients! També si ho prefereixes pots seleccionar un punt de recollida i anar a buscar la teva comanda quan prefereixis.

10.5 Què passa si la meva adreça de lliurament és incorrecta?

Us recomanem que reviseu l'adreça indicada en realitzar les vostres comandes per assegurar-vos que les dades són correctes i completes, ja que no és possible canviar l'adreça un cop l'enviament ja s'ha efectuat sense que es generi una despesa d'enviament addicional. Si detectes alguna dada incorrecta comunica't com més aviat millor amb nosaltres a hello@kun-kay.com . També aquesta gestió pot incrementar la demora al lliurament entre 24 i 48 hores més. No oblidis revisar bé tots els camps!

10.6 Festius

Dies no laborables al nostre centre logístic per a l'any 2024. En aquests dies no es preparen comandes, per tant les comandes es retarden al proper dia laborable. Sentim les molèsties:

Dissabtes i Diumenges

Gener: dia 1 i 6
Maig: dia 1
Juny: dia 24
Agost: dia 15
Setembre: dia 11
Octubre: dia 12
Novembre: dia 1
Desembre: dia 6, 8, 25 i 26

 

11. Prevenda d'articles

En el cas de realitzar una compra d'articles en prevenda, aquests seran lliurats a l'adreça per vostè seleccionada en els terminis indicats a la nostra web.

Tingueu en compte que alguns d'aquests articles estan subjectes a terminis més extensos de lliurament, que seran els mostrats a la pàgina web i, en tot cas, seran lliurats en el termini màxim de 30 dies a comptar de la data de la Confirmació de Comanda .

En el cas de comandes mixtes integrades per productes corresponents al procés de compra habitual ia productes en prevenda (“Comandes Mixtes”), els articles hauran estat encarregats per vostè a la mateixa comanda, però podran ser lliurats per separat i en terminis diferents.

Un cop els productes en prevenda hagin estat preparats, ens posarem en contacte amb vostè per informar-vos que estan sent enviats (“Confirmació d'Enviament”).

Si vostè realitza una compra d'un producte en prevenda, li seran igualment aplicables la totalitat de disposicions contingudes en aquestes condicions.

 

12. Transmissió del risc i la propietat

Els riscos dels productes seran a càrrec seu a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes en el moment del lliurament (segons la definició continguda a la clàusula 11 anterior).

 

13. Garanties

La funcionalitat informada del producte es basa en estudis científics relatius a la seva composició de cada principi actiu. Tot i això, KAYKUN CARE, SL no garanteix l'eficàcia i el resultat dels productes en cada cas particular. En algunes ocasions, els productes poden requerir tractaments complementaris per a la resolució del problema.

Seguiu exactament les instruccions d'administració del producte contingudes a l'etiqueta. KAYKUN CARE, SL en cap cas no es fa responsable de l'eficàcia del producte o dels seus efectes col·laterals quan el producte s'utilitzi per a usos diferents dels indicats, se subministri a una dosi diferent o més gran de la indicada, o en cas que el producte s'administri un cop superada la data d'ús preferent.

Si necessiteu consell o més informació, consulteu el vostre veterinari o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de hello@kun-kay.com .

 

14. Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

14.1 Dret de desistiment

Si esteu contractant com a consumidor i usuari, teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè va adquirir la possessió material del darrer daquests béns (amb les particularitats relatives al lliurament del producte previstes en el punt 10.2).

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos al correu electrònic hello@kun-kay.com , la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta) o mitjançant el model de formulari de desistiment que ens pot sol·licitar, encara que no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

14.2 Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, us tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, excloses les despeses de lliurament i devolució, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar 14 dies naturals a partir de la data en què es ens informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè ens indiqui el contrari, detallant expressament el mitjà de pagament a través del qual voleu que realitzem la devolució. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

Haureu de tornar-nos o lliurar-nos directament els productes a través d'un missatger/courier, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haureu d'assumir el cost directe de devolució dels productes. Si us plau, tingueu en compte que si vostè decideix tornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

Només serà responsable de la disminució de valor dels béns, resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

14.3 Disposicions comunes

No tindrà dret a desistir del contracte l'objecte del qual sigui el subministrament d'algun dels productes següents:

 • Articles personalitzats.
 • Béns precintats per raons de salut o higiene que hagin estat desprecintats després del lliurament.

El seu dret a desistir el contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es tornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat, o si el producte no es troba en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el/s producte/s mentre estan en la possessió. Si us plau, torneu l'article usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau ho acompanyin.

Després d'examinar l'article us comunicarem si teniu dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins el termini de 14 dies des de la data en què ens va comunicar la seva intenció de desistir. Això no obstant, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns. El reemborsament s'efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vau utilitzar per pagar la compra. Vostè assumirà el cost i el risc de tornar-nos els productes, tal com s'ha indicat anteriorment. Si teniu algun dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte o trucant al telèfon 621240805.

Tingueu en compte que, havent-se produït el lliurament de la comanda, en cas d'exercir el dret legal o contractual de desistiment, quan sigui Ud. el que organitzi el transport de la mateixa no podrem assumir el risc sobre el paquet de devolució quan es refereixi a causes no imputables a KAYKUN CARE, SL.

Igualment, recordeu que vostè serà responsable del contingut del paquet de devolució. En cas que hi hagi un error en el contingut del paquet de devolució no imputable a KAYKUN CARE, SL, estarem autoritzats a repercutir-vos els costos corresponents en cas de ser possible gestionar la devolució del paquet a la vostra atenció.

Queden en tot cas fora de perill els drets i accions reconeguts per la legislació vigent.

14.4 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta a allò estipulat al contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata a través de les nostres vies de contacte facilitant les dades del producte així com del dany o defecte que pateix, o bé trucant per telèfon al número 621240805 on us indicarem la manera de procedir.

El producte el podreu lliurar a un missatger que enviarem al vostre domicili en sol·licitar la recollida.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i us comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si és el cas). El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l'article i els costos en què vostè hagués incorregut per tornar-nos-ho a nosaltres. La devolució s'efectuarà al mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

 

15. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

Llevat que expressament es disposi el contrari a les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra del producte.

No obstant això, i tret de disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

 1. pèrdues dingressos o vendes;
 2. pèrdua de negoci;
 3. lucre cessant o pèrdua de contractes;
 4. pèrdua destalvis previstos;
 5. pèrdua de dades; i
 6. pèrdua de temps de gestió o dhorari doficina.

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web ia la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i la transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament el contrari en aquesta.

 

16. Copyright | Propietat industrial i intel·lectual

Ud. reconeix i consenteix que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual (il·lustracions, textos, denominacions, imatges i vídeos) sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web corresponen a KAYKUN CARE, SL o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Ud. podrà fer ús d'aquest material únicament en la manera com els ho autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no us impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la vostra comanda o dades de Contacte. Qualsevol mal ús es pot perseguir legalment.

 

17. Virus, pirateria i altres atacs informàtics

No heu de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en aquesta de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web mitjançant un atac de denegació de servei o un atac de denegació de servei distribuït.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

 

18. Links des de la nostra pàgina web

En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es facilitaran únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

 

19. Comunicacions per escrit

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que us enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part de les comunicacions esmentades amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o us facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els seus drets reconeguts per llei.

 

20. Notificacions

Les notificacions que ens envieu s'hauran d'enviar a través de la nostra adreça de correu electrònic hello@kun-kay.com . D'acord amb el que disposa la clàusula 20 anterior i tret que s'estipuli el contrari, us podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de fer una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes al mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, n'hi haurà prou de provar, en el cas d'una carta, que tenia l'adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus oa una bústia i, en el cas d'un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a ladreça de correu electrònic especificada pel receptor.

 

21. Esdeveniments fora del nostre control

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causes de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d'altres, els següents:

 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 4. Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 5. Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S'entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

 

22. Acord complet

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Ud. i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra banda o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades per tots dos abans, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

Ni vostès ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'ora part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d'un contracte (llevat que s'hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció que l'altra part disposarà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions.

 

23. El nostre dret a modificar aquestes condicions

Ens reservem la facultat de modificar els Termes i Condicions. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu.

Si no esteu d'acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

 

24. Jurisdicció

Així mateix, KAYKUN CARE, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

 

25. Comentaris, suggeriments, queixes i reclamacions

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, a través de les nostres vies de contacte o de l'adreça postal o de correu electrònic anteriorment indicats. A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les trucant al telèfon 621240805 a través de les nostres vies de contacte.

Les vostres queixes i reclamacions davant del nostre servei d'atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert.

Si vostè, com a consumidor, considera que els seus drets han estat vulnerats, ens pot adreçar les queixes a través de l'adreça de correu electrònic hello@kun-kay.com per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En aquest sentit, si l'adquisició entre vostè i nosaltres s'ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d'acord amb el Reglament Nº 524/2013 de la UE, us informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de la direcció d'internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/

You have successfully subscribed!
Aquest email has been registered