Enviament GRATUÏT a partir de 40€! | Lliuraments en 24-48h | ☎️ 621 24 08 05

1. Informació general

KAYKUN CARE, SL, societat domiciliada a Reus, Camí de Valls número 81-87, nau 4, CP 43204, Reus amb CIF B-1364762 (“Empresa”) és la titular del lloc web amb domini www.kun-kay.com (el “Lloc Web” i és Responsable de Tractament).

Hem designat un responsable per a la privadesa que és el responsable de supervisar les preguntes relacionades amb aquest avís de privadesa. Si teniu alguna pregunta sobre aquest avís de privadesa, incloses les sol·licituds per exercir els vostres drets (accés, limitació al tractament, oposició, portabilitat, rectificació, supressió), contacteu amb el responsable per a la privadesa utilitzant les dades de contacte que es detallen a continuació .

Nom del responsable per a la privadesa: Alba Juanpere

Adreça de correu electrònic: hello@kun-kay.com

Número de telèfon: 621 24 08 05

L'Usuari té dret a presentar una queixa a qualsevol moment a la seva Autoritat de Supervisió local. Tot i això, agrairíem que ens donés l'oportunitat de tractar amb les seves disconformitats abans que es dirigeixi a la seva Autoritat de Supervisió, per la qual cosa preguem que en primera instància contacteu amb nosaltres.

Aquesta Política de Privadesa és aplicable al Lloc Web, entenent com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses en el mateix, així com qualssevol comunicacions entre els nostres clients i usuaris i l'Empresa (mitjançant formularis de contacte, emails, telèfon). KAYKUN CARE, SL declina qualsevol responsabilitat sobre les diferents polítiques de privadesa i protecció de dades de caràcter personal que puguin contenir les pàgines web a les quals pugui accedir-se a través dels hipervincles ubicats en aquest Lloc Web i no gestionades directament per KAYKUN CARE, SL .

Aquesta política s'ha configurat respectant, escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, és a dir, entre d'altres, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD).

 

2. Recollida i tractament de dades de caràcter personal

No recollim cap tipus de dades de caràcter personal si únicament estàs navegant al Lloc Web, excepte en el supòsit descrit la nostra “Política de cookies”.

Recollim les següents categories de dades:

 • Dades didentitat: inclou nom i cognoms, nom dusuari o identificador similar i NIF.
 • Dades de contacte: inclou adreça postal, adreça de correu electrònic, números de telèfon i e-mail.
 • Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe i nacionalitat.
 • Dades financeres: els pagaments dels nostres productes es gestionen a través de Shopify payments i PayPal (passarel·les de pagament segures), per això KAYKUN CARE, SL no recull cap dada personal d'aquesta naturalesa.
 • Dades de transaccions: inclou detalls sobre els pagaments cap ai des de vostè i els detalls de compres i enviaments.
 • Dades tècniques: inclou l'adreça IP, les dades d'ubicació i les dades d'inici de sessió.
 • Dades de perfil: inclouen el nom d'usuari i la contrasenya, les reserves fetes per vostè, els seus interessos i preferències.
 • Dades d'ús: inclouen informació sobre com utilitza el nostre lloc web i els nostres serveis.
 • Dades de màrqueting i comunicacions: inclou les seves preferències per rebre màrqueting per part nostra.
 • Qualsevol dada que Ud., de forma voluntària, ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic hello@kun-kay.com .
 • Qualsevol informació que vostè, de forma voluntària, comparteixi públicament a les xarxes socials de KAYKUN CARE, SL. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privadesa de la xarxa social en què vostè la comparteixi, per la qual cosa us recomanem que reviseu la configuració de privadesa del vostre perfil.

També recopilem, fem servir i compartim dades agregades com dades estadístiques o demogràfiques per a qualsevol propòsit. Les dades agregades poden derivar-se de les vostres dades personals, però no es consideren dades personals per llei, ja que aquestes dades no revelen la seva identitat directament o indirectament.

No recopilem cap categoria especial de dades personals sobre vostè (això inclou detalls sobre la seva raça o origen ètnic, creences religioses o filosòfiques, vida sexual, orientació sexual, opinions polítiques, afiliació sindical, informació sobre la seva salut i dades genètiques i biomètriques).

Si no proporcioneu dades personals:

Si necessitem recopilar dades personals per llei o segons els termes d'un contracte subscrit amb vosaltres. , no podrem proporcionar els nostres serveis.

Com es recol·lecten les vostres dades personals?

Utilitzem diferents mètodes per recopilar dades de Ud. i sobre Ud. Entre aquests mètodes estan inclosos:

Interaccions directes: Podeu proporcionar-nos les vostres dades personals registrant-vos o comunicant-vos amb nosaltres. Això inclou les dades personals que:

 • ens facilita a l'hora d'adquirir els nostres productes;
 • ens envieu voluntàriament a la nostra adreça de correu electrònic hello@kun-kay.com ;
 • comparteix voluntàriament a les xarxes socials.

Tecnologies automatitzades o interaccions. En interactuar amb el nostre lloc web, podem recopilar automàticament dades tècniques sobre el vostre equip, accions d'exploració i patrons. Algunes de les formes en què nosaltres o el nostre lloc web pot recopilar aquesta informació es descriuen al punt 4.

Tractem dades de menors?

La venda dels nostres productes no s'adreça a menors d'edat. No obstant això, aquells menors de 18 anys que es vulguin registrar al nostre Lloc Web i/o adquirir els nostres productes hauran de comptar amb l'autorització del pare/mare/tutor o representant legal.

Així mateix, en cas que compartiu a les nostres xarxes socials imatges en què apareguin menors de 18 anys, haureu d'assegurar-vos de comptar prèviament amb l'autorització del pare/mare/tutor o representant legal del menor.

KAYKUN CARE, SL es reserva el dret de sol·licitar-li en qualsevol moment l'acreditació d'aquesta autorització.

Finalitats

De conformitat amb el que disposa la RGPD i la seva normativa de desenvolupament, KAYKUN CARE, SL informa als nostres clients i usuaris que les dades que ens facilitin (a través del Lloc Web i altres comunicacions) seran tractades per KAYKUN CARE, SL com a Responsable de Tractament. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de prestar els nostres serveis (facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic, servei postvenda i fidelització) i:

 • gestionar les relacions i comunicacions amb els nostres clients i usuaris del Lloc Web,
 • respondre les seves qüestions directes,
 • facilitar informació que vostè sol·liciti sobre els nostres productes,
 • donar d'alta els usuaris al nostre Lloc Web,
 • garantir la correcta tramitació de la seva comanda, en cas que vostè adquireixi algun dels nostres productes,
 • realitzar els nostres contactes comercials amb altres persones que es comuniquen amb nosaltres,
 • per als nostres interessos legítims (o els d'un tercer) i els seus interessos i drets fonamentals no anul·lin aquests interessos,
 • complir una obligació legal o regulatòria sobre lempresa.

KAYKUN CARE, SL utilitza les xarxes socials per publicitar els seus productes. En aquest sentit, en compartir les seves dades a les nostres xarxes socials, vostè consent expressament i ens autoritza a reproduir-les i comunicar-les públicament en aquestes xarxes amb les finalitats abans expressades.

Aquestes dades personals també es poden tractar amb la finalitat d'anàlisi i prospecció comercial, generar perfils de client, usuari.

En cas d'acceptar-ho expressament (mitjançant la casella corresponents, és a dir, sempre que hagin prestat prèviament el seu consentiment i no s'hagin oposat) els podrem remetre, per via electrònica, postal i telefònica (incloent-hi alertes per SMS, o altres mitjans de missatgeria anàlegs) informació comercial personalitzada que pugui resultar del vostre interès sobre els productes o serveis relacionats amb els oferts per KAYKUN CARE, SL així com participar en enquestes de satisfacció. Podeu revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: hello@kun-kay.com .

En cas de no estar interessat en el tractament de les vostres dades a través de les xarxes socials de KAYKUN CARE, SL en els termes expressats amb anterioritat, preguem s'abstingui de compartir-les.

En cas que KAYKUN CARE, SL necessiti tractar les seves dades amb finalitats diferents de les esmentades anteriorment, sol·licitarà el seu consentiment exprés per fer-ho, que podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

Les bases legítimes per tractar aquestes dades són:

 • L'execució d'un contracte amb l'usuari registrat i el comprador de productes i serveis, o per prendre mesures quan ho sol·licite abans de subscriure aquest contracte.
 • El nostre interès legítim en conèixer els nostres clients i les seves preferències, i fer prospecció comercial. Ens assegurem de considerar i equilibrar qualsevol possible impacte en vostè (tant positiu com negatiu) i en els seus drets abans de tractar les dades personals per als nostres interessos legítims. No utilitzem les vostres dades personals per a activitats en què els nostres interessos queden anul·lats per l'impacte que aquest ús tingui a vostè. Podeu obtenir més informació sobre com avaluem els nostres interessos legítims per tal d'evitar qualsevol possible impacte a vostè, pel que fa a activitats específiques, mitjançant la realització de les consultes que consideri oportunes al següent conte de correu electrònic: hello@kun-kay.com
 • Complir una obligació legal o reglamentària significa tractar les seves dades personals quan sigui necessari per complir una obligació legal o reglamentària a què estem subjectes.
 • El consentiment exprés informat, particularment per a l'enviament de correus electrònics comercials, oferta i butlletins.

Divulgació de les vostres dades

Les dades personals recollides a través del Lloc Web i les comunicacions amb nosaltres no seran objecte de cessió a cap tercer, excepte (a) en els casos concrets en què aquesta cessió estigui emparada per la LOPD (b) conforme les teves instruccions per poder prestar els nostres serveis correctament, i (c) de conformitat amb una obligació legal d'acord amb la llei, els reglaments i les normes aplicables establertes. Únicament podran ser accedits pel personal de KAYKUN CARE, SL, així com per aquells tercers que prestin serveis a KAYKUN CARE, SL relacionats amb les finalitats esmentades; o en cas d'auditoria de la informació en el context de compra venda o una altra operació societària.

No obstant això, és possible que hàgim de compartir la vostra informació personal amb les parts que es detallen a continuació:

 • Proveïdors de serveis que actuen en nom nostre.
 • Empreses de transport i de servei al client.
 • Tercers amb qui podem optar per vendre, transferir o fusionar parts del nostre negoci als nostres actius. Alternativament, podem buscar adquirir altres empreses o fusionar-vos-hi, si som part d'un procediment de fallida o un altre canvi de control.
 • Tercers amb qui hem de compartir la vostra informació per investigar sospites de frau, assetjament o altres violacions de qualsevol llei, regla o regulació, o les polítiques del lloc web.
 • Requerim que tots els tercers respectin la seguretat de les vostres dades personals i els tractin d'acord amb la llei. No permetem que els nostres proveïdors de serveis externs utilitzin les seves dades personals per a les seves pròpies finalitats i només els permetem tractar les seves dades personals per a fins específics i de conformitat amb les nostres instruccions.

Qualitat de les vostres dades

Els usuaris hauran de notificar a KAYKUN CARE, SL qualsevol modificació que es produeixi a les dades facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment. KAYKUN CARE, SL procurarà comprovar diligentment la veracitat de les dades esmentades, reservant-se, si escau i sense perjudici d'altres accions que li puguin correspondre, el dret a no registrar oa donar de baixa a aquells usuaris que facilitin dades falses o incompletes. Aquesta verificació prèvia no implica en cap cas l'assumpció per part de KAYKUN CARE, SL de cap responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la falsedat o inexactitud de les dades subministrades, de les quals respondrà únicament l'usuari.

Seguretat de les vostres dades

KAYKUN CARE, SL garanteix que ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures d'índole tècnica, personal i organitzativa al seu abast per garantir la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació , així com per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Així mateix, duem a terme processos de verificació i avaluació de les mesures tècniques i organitzatives implementades, a fi de garantir en tot moment la seguretat de les dades personals.

Retenció de les vostres dades

Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per a les quals ho hem recopilat, fins i tot per complir amb els requisits legals, comptables o d'informació. Per determinar el període de retenció adequat per a les dades personals, considerem la quantitat, naturalesa i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de dany per l'ús no autoritzat o la divulgació de les vostres dades personals, els fins per als quals tractem les vostres dades personals, si podem assolir aquests propòsits a través d'altres mitjans i els requisits legals aplicables. En algunes circumstàncies, podeu demanar-nos que eliminem les vostres dades: consulteu Esborrar sol·licituds a continuació per obtenir més informació. En algunes circumstàncies, podem anonimitzar les vostres dades personals (perquè ja no es puguin associar amb vostè) amb finalitats de recerca o estadístiques, en aquest cas podrem utilitzar i retenir aquesta informació indefinidament sense previ avís.

AVÍS IMPORTANT: Per formar part de la comunitat de clients i usuaris registrats de KAYKUN CARE, SL i poder registrar-se, l'Usuari haurà de tenir almenys divuit (18) anys d'edat. Per tant, en emplenar el formulari d'inscripció, l'Usuari garanteix que té almenys divuit (18) anys i serà completament responsable d'aquesta declaració. KAYKUN CARE, SL podrà requerir a l'Usuari, en qualsevol moment, que verifiqui la seva edat mitjançant l'aportació del document identificatiu corresponent.

 

3. Drets dels usuaris

OPT OUT

Com excloure's dels nostres missatges

Per donar-se de baixa de qualsevol missatge promocional futur de nosaltres o exercir qualsevol dels seus drets sobre protecció de dades posteriorment detallats, cal que ens envieu una sol·licitud de cancel·lació de la subscripció o un correu amb la vostra petició a hello@kun-kay.com .

Tractarem la seva sol·licitud d'un mes des de la seva recepció i es pot prorrogar en dos mesos més tenint en compte la complexitat o el nombre de sol·licituds, però en aquest cas s'informarà l'interessat de la pròrroga en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació. Tingueu en compte que si opteu per no cancel·lar la subscripció o no rebre comunicacions de tercers, és possible que certs aspectes del lloc web ja no estiguin disponibles per a vostè. En virtut de les lleis de protecció de dades en relació amb les seves dades personals, vostè • té dret a:

 • Sol·licitar, en qualsevol moment, que KAYKUN CARE, SL us confirmi si esteu tractant les vostres dades personals o no.
 • Dret d'accés: Sol·licitar accés a les vostres dades personals (comunament coneguda com a “sol·licitud d'accés a un subjecte de dades”). Això us permet rebre una còpia de les dades personals que tenim sobre vosaltres i verificar que estem processant-les legalment.
 • Dret de rectificació: Sol·licitar la correcció de les dades personals que tenim sobre vostè. Això us permet corregir qualsevol dada incompleta o inexacta que tinguem sobre vostè, encara que és possible que hàgim de verificar la precisió de les noves dades que ens proporciona.
 • Dret de supressió: Sol·licitar l'esborrament (cancel·lació) de les vostres dades personals. Això us permet sol·licitar-nos que eliminem les vostres dades personals quan no hi hagi una bona raó perquè continuem processant-les. També té dret a sol·licitar-nos que eliminem les seves dades personals quan hagi exercit amb èxit el seu dret a oposar-se al tractament (veure a continuació), quan podríem haver processat la seva informació il·legalment o quan haguem d'esborrar les dades personals en compliment de la llei local. No obstant això, tingueu en compte que és possible que no sempre puguem complir amb la vostra sol·licitud d'eliminació per motius legals específics que se us notificaran, si fos el cas, en el moment de la seva sol·licitud.
 • Dret d'oposició: Objectiu del tractament de les vostres dades personals quan tot i tenir un interès legítim (o d'un tercer) hi hagi alguna cosa sobre la vostra situació particular que faci que vulgueu oposar-vos al tractament en aquest àmbit, ja que considereu que té un impacte en les vostres dades. drets i llibertats fonamentals. També teniu dret a objectar quan tractem les vostres dades personals per a fins de màrqueting directe. En alguns casos, podem demostrar que tenim interessos legítims fonamentats per tractar la informació que prevalen sobre els seus drets i llibertats.
 • Dret de limitació al tractament: Sol·licitar la restricció del tractament de les vostres dades personals. Això us permet demanar-nos que suspenguem el tractament de les vostres dades personals en els escenaris següents: (a) si voleu que establim la precisió de les dades; (b) quan el nostre ús de les dades és il·legal però no desitja que les esborrem; (c) quan necessiti que retinguem les dades, fins i tot si ja no les necessitem per exercitar o defensar reclamacions legals; o (d) s'ha oposat al nostre ús de les vostres dades, però hem de verificar si tenim raons legítimes per usar-les.
 • Dret de portabilitat: Sol·licitar la transferència de les vostres dades personals a vostè oa un tercer. Us proporcionarem a Ud., oa un tercer que hagueu triat, les vostres dades personals en un format estructurat, d'ús comú i llegible. Tingueu en compte que aquest dret només s'aplica a la informació automatitzada que ens va autoritzar mitjançant consentiment en qualsevol moment en què depenguem del consentiment per tractar les seves dades personals. Això no obstant, això no afectarà la legalitat de cap tractament dut a terme abans que retirés el seu consentiment. Si retireu el vostre consentiment, és possible que no us puguem proporcionar certs productes o serveis. Us avisarem si aquest és el cas en el moment en què retireu el consentiment.
 • Revocar el consentiment que, si escau, heu atorgat per al tractament de les vostres dades per part de KAYKUN CARE, SL.
 • Presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol sol·licitud haurà d'enviar-se a Camí de Valls número 81-87, nau 4, CP 43204, Reus (Tarragona), així com per mitjà del telèfon 621240805 o email a hello@kun-kay.com . Aquest dret s'estén a les dades de tercers, en la mesura que tinguem les vostres dades en els nostres sistemes. No haureu de pagar cap tarifa per accedir a les vostres dades personals (ni per exercir cap dels altres drets). És possible que us haguem de sol·licitar informació específica per ajudar-nos a confirmar la vostra identitat (document nacional d'identitat o passaport) i garantir el vostre dret a accedir a les vostres dades personals (o exercir qualsevol dels vostres altres drets). Aquesta és una mesura de seguretat per garantir que les dades personals no es revelin a cap persona que no tingui dret a rebre'ls. També podem contactar amb vostè per sol·licitar-li més informació en relació amb la seva sol·licitud per accelerar la nostra resposta.

 

4. Ús de cookies

El Lloc Web pot utilitzar cookies, un tipus de tecnologia que instal·la una petita quantitat d'informació a l'ordinador d'un usuari o un altre dispositiu per permetre que un lloc web, per exemple, reconegui visites futures usant aquest ordinador o dispositiu. El lloc web pot utilitzar altres tecnologies similars (incloses, entre d'altres, píxels de seguiment, com es descriu més endavant, i altres identificadors anònims) per recopilar dades personals, com adreces IP i dades d'ubicació, per personalitzar la vostra visita, per permetre'ns millorar el nostre servei, o per a altres fins. Si us plau, per a més detalls consulteu la nostra Política de Cookies .

 

5. Modificacions de la política de privadesa

KAYKUN CARE, SL es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta Política de Privadesa per estar informat de com es tracten i protegeixen les dades personals que ens facilita.

 

6. Comunicacions comercials

A més del que s'ha indicat anteriorment, en compliment del que preceptua l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 32/2003 t'informem que quan hi ha una relació contractual prèvia, les dades del correu electrònic proporcionades per l'usuari podran ser utilitzats per a la remissió de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin inicialment objecte de la contractació amb el client.

Hi ha la possibilitat d'oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials tant a l'hora de fer la compra, com a cadascuna de les comunicacions comercials que se'ls dirigeixi, tot això de forma gratuïta.

En oposar-se, l'usuari indicarà no consentir que les vostres dades personals siguin tractades i comunicades amb fins comercials i publicitaris, respecte de productes, serveis, ofertes, promocions relatives a productes anàlegs als contractats; fer enquestes, estadístiques i anàlisi de tendències de mercat; i elaborar perfils de l'Usuari per tal de personalitzar i millorar el servei de KAYKUN CARE, SL.

 

7. Contacte

En qualsevol moment l'usuari es pot posar en contacte amb nosaltres així com donar-se de baixa del servei enviant una petició de baixa a hello@kun-kay.com .

You have successfully subscribed!
Aquest email has been registered